Belsővisszaélés bejelentési rendszer

A következő szöveg arról nyújt tájékoztatást, hogy miként lehet hozzánk bejelentést tenni, abban az esetben, ha a CPIPG tevékenységével kapcsolatos jogszerűtlen vagy etikátlan magatartás gyanúja merül fel.

Ki jogosult bejelentést tenni?

Bejelentést tehet belső alkalmazott, azaz:

Mindemellett lehetőség van bejelentést tenni külsős pozícióból is, azaz:

Továbbá van lehetőség a névtelenül történő bejelentésre is. Azonban a bejelentés megfelelő kivizsgálása szempontjából előnyös lehet, ha a bejelentő személyazonosságát a bejelentés kezeléséért felelős személyek ismerik, főként azért, hogy a kivizsgálás későbbi szakaszában további információkhoz juthassanak. Amennyiben mégis névtelen bejelentést kíván tenni, kérjük, hogy a lehető legtöbb releváns információt adja meg nekünk, beleértve a bejelentés tartalmával kapcsolatos dokumentumokat is.

Mit lehet bejelenteni?

Elsősorban a Magyarország területén székhellyel rendelkező CPIPG társaságnál történt, történő vagy várhatóan megtörténő bármely jogellenes magatartással kapcsolatos információt lehet bejelenteni, amely:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Panasztörvény értelmében a tudatosan valótlan bejelentés megtétele a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szankcionálható.

Másodsorban, az alább felsorolt jogsértések is bejelenthetők. A CPIPG a törvényi kötelezettségeken túlmenően ugyanilyen szintű védelmet biztosít a bejelentő személyeknek is:

Ezek a bejelentések objektíven és függetlenül kerülnek kivizsgálásra a belső szabályoknak megfelelően, de a Panasztörvény hatályán kívül.

Hogyan lehet bejelentést tenni?

A bejelentést a következő módokon lehet megtenni:

Jiří Jelínek, j.jelinek@cpipg.com, +420 778 473 415

Amennyiben Ön személyesen szeretné a bejelentést megtenni, az illetékes személy köteles a bejelentést az Ön személyes bejelentés iránti kérelmének megtétele napjától számított 14 napon belül elfogadni.

A Panasztörvény hatálya alá tartozó bejelentéseket az eljárásra jogosult szervhez (az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is benyújthatja. Amennyiben a bejelentés tárgya a bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása és a terrorizmus finanszírozása elleni egyes intézkedésekről szóló 2017. évi LIII. törvény megsértése, a bejelentés fogadására illetékes hatóság (a CPIPG fent leírt belső bejelentő rendszere mellett) a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (1033 Budapest, Huszti út 42.).

Védelemben részesül, ha bejelentést tesz?

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bejelentést tesz, a CPIPG védelmet nyújt Önnek és a törvény által kijelölt más személyeknek a retorzióval szemben. A retorzió például a munkaviszony megszüntetését, a fizetés csökkentését, a kényszerítést, a diszkriminációt vagy egyéb a Panasztörvényben meghatározott intézkedéseket jelenti. Ezenkívül az bejelentő személyazonosságát (amennyiben Ön úgy dönt, hogy azt megosztja) és a bejelentés tartalmát csak az illetékes, titoktartásra kötelezett személyek ismerhetik meg, még a CPIPG-vel való munkaviszonyuk megszűnése után is.