Providing space for opportunity
CPI Property Group je předním vlastníkem nemovitostí generujících příjmy v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Naše velikost, dlouhodobý investiční horizont, globální odborné znalosti i lokální přítomnost přinášejí trvale vysoký výkon.

Klíčové ukazatele

ke dni 30.8.2019

Property Portfolio
€7.9 bn
+4% versus end of 2018
EPRA NAV
€4.6 bn
+2% versus end of 2018
Celkové výnosy
€491 m
+12% versus first 9 months 2018
Net LTV
33 %
-4 p.p. versus end of 2018
ANNUAL MANAGEMENT REPORT 2018 MANAGEMENT REPORT HY 2019 MANAGEMENT REPORT Q3 / 2019
Czechia
€3.7bn PP value
Berlin
€2.1bn PP value
Complementary Assets
€1.3bn PP value
HOTELS & RESORTS
€0.8bn PP value
CPI PROPERTY GROUP – Profit and Credit Estimates for 2019
17.02.2020
CPI PROPERTY GROUP – Update on New York Litigation
17.02.2020
CPI PROPERTY GROUP – Hong Kong Dollar bond and Schuldschein repayment
14.02.2020
CPI Property Group zveřejnila předběžné výsledky za rok 2019
17.02.2020
Lucembursko

17. února 2020 - CPI Property Group, přední vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy s diverzifikovaným portfoliem oceňovaným na více než 9 mld. EUR, zveřejňuje odhady svých neauditovaných výsledků za účetní rok do 31. prosince 2019. Zveřejnění auditovaných...

CPI Property Group se stala největším akcionářem společnosti Globalworth
04.02.2020
Lucembursko

Dne 4. února 2020 koupila společnost CPI Property Group prostřednictvím obchodníka s cennými papíry 3 680 494 akcií společnosti Globalworth. V důsledku této transakce a dřívějších nákupů nyní CPIPG vlastní celkem 65 250 000 akcií společnosti Globalworth, což odpovídá 29,4 % hlasovacích práv. Skupina...