Skupina CPI Property Group zveřejňuje své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2019

CPIPG Média a PR Skupina CPI Property Group zveřejňuje své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2019
Business zprávy Česká republika
Skupina CPI Property Group zveřejňuje své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2019

Lucembursko, 2. 12. 2019 - Skupina CPI Property Group, přední vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, zveřejňuje své neauditované hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2019.

 „Díky společnému úsilí našich týmů, síle trhů, na kterých působíme, a rozsahu a kvalitě našeho portfolia se všechny naše klíčové obchodní a finanční ukazatele pohybovaly i ve třetím čtvrtletí po velmi pozitivní trajektorii,“ uvedl generální ředitel společnosti Martin Němeček a dodal: „Plánované rozšíření naší působnosti na atraktivním trhu kancelářských nemovitostí ve Varšavě je přirozeným strategickým krokem, jenž dále posílí naši pozici předního vlastníka příjmy generujících nemovitostí v regionu.“

Mezi hlavní údaje o hospodaření skupiny ve třetím čtvrtletí roku 2019 patří:

 • Hodnota nemovitostního portfolia se zvýšila na 7,9 mld. EUR (nárůst o 335 mil. EUR ve srovnání se stavem ke konci roku 2018) díky kombinaci investičních výdajů, akvizic a pozitivního dopadu přecenění některých nemovitostí.
 • Celková hodnota aktiv vzrostla na 9,5 mld. EUR (nárůst o 1,2 mld. EUR ve srovnání se stavem ke konci roku 2018), a to díky uvedenému zvýšení hodnoty  nemovitostního portfolia a navýšení stavu hotovosti a peněžních ekvivalentů.
 • Za první tři čtvrtletí roku 2019 dosáhl hrubý příjem z nájemného výše 234 mil. EUR (nárůst o 5 % oproti stejnému období roku 2018) v důsledku nárůstu výnosů z nájemného ze srovnatelných nemovitostí (like-for-like) o 3,3 %, zvýšení obsazenosti na 94,6 % a akvizic uskutečněných od konce předchozího období.
 • Celkové výnosy dosáhly výše 491 mil. EUR (nárůst o 12 % ve srovnání s předchozím obdobím).
 • Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) dosáhly výše 171 mil. EUR (nárůst o 33 % ve srovnání s předchozím obdobím).
 • Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA se od konce roku 2018 zvýšila o 2 % na hodnotu 4,6 mld. EUR.
 • Ve třetím čtvrtletí roku 2019 dosáhla skupina CPI Property Group zlepšení ukazatele čistého úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) na 7,9× ve srovnání s hodnotou 4,2× za rok 2018. Tento výsledek odráží navýšení hodnoty ukazatele EBITDA v kombinaci s poklesem úrokových nákladů v důsledku rozsáhlého refinancování v roce 2018.
 • Čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia (Net LTV) poklesla ve sledovaném období z hodnoty 36,7 % na konci roku 2018 na hodnotu 32,9 %.
 • Podíl nezatížených aktiv na celkovém objemu aktiv dosáhl rekordní výše 70 % (ve srovnání s podílem ve výši 65 % na konci roku 2018).
 • Podíl zajištěného dluhu na celkové výši dluhu se v porovnání se stavem ke konci roku 2018 (37 %) snížil na 30 %.
 • V červenci 2019 odkoupila společnost CPI Property Group 362 152 327 vlastních akcií za cenu 0,30 EUR za akcii (v celkové hodnotě 108,6 mil. EUR).
 • V červenci 2019 uskutečnila CPI Property Group v rámci svého dluhopisového programu EMTN navýšení úspěšné emise seniorních nezajištěných dluhopisů denominovaných v amerických dolarech, a to v hodnotě 100 mil. USD (přibližně 90 mil. EUR).
 • V září 2019 pak skupina koupila soubor sedmi rezidenčních nemovitostí v prestižní londýnské čtvrti Notting Hill.
 • Celková dostupná likvidita skupiny CPI Property Group (sestávající z hotovosti a nečerpaných revolvingových úvěrů) dosahovala ke konci třetího čtvrtletí roku 2019 výše přibližně 1,4 mld. EUR.

„CPIPG je první společností z regionu střední a východní Evropy, která vydala takhle rozsáhlou emisi zelených dluhopisů, které budou ostatním sloužit jako měřítko. Tato emise dokládá, jakou pozornost věnujeme nejen otázkám ekologicky a společensky zodpovědného řízení (ESG), ale také posilování a diverzifikaci naší kapitálové struktury,“ uvedl finanční ředitel CPIPG David Greenbaum a dodal: „Skupina má nyní dostatečně nabito na to, aby mohla s úspěchem realizovat své plánované akvizice ve Varšavě, a přitom se nijak neodchýlila od svých finančních zásad a zachovala si svůj příznivý úvěrový rating.“

Kontakt pro média

Jakub Velen

j.velen@cpipg.com

+420 770 171 224