Připojili jsme se k deklaraci New Green Deal

CPIPG Média a PR Připojili jsme se k deklaraci New Green Deal
Business zprávy Česká republika
Připojili jsme se k deklaraci New Green Deal

Během minulého týdne jsme se jako společnost připojili k deklaraci NEW GREEN DEAL České rady pro šetrné budovy určené pro státní představitele s cílem podpořit oživení ekonomiky a stavebnictví. Pro naši skupinu jsou zajímavé mimo jiné body týkající se podpory rozvoje brownfieldů a lokálních alternativních zdrojů energie, navýšení alokace finančních prostředků do dotačních programů na úsporu energií nebo snížení DPH u investic do energeticky úsporných řešení.


Přečtěte si deklaraci zde: 

https://www.czgbc.org/files/2020/09/14c51af73c13340e4a55e4a71cd9674f.pdf


O České radě pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace z oblasti šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Chce podněcovat tuzemský trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí s vyšší kvalitou života. Od svého vzniku v roce 2009 úzce spolupracuje s celosvětovou zaštiťující organizací – Světovou radou pro šetrné budovy (World Green Building Council), sdružující přes 90 zemí. V současné době má více než 80 členů. Všechny informace o činnosti Rady a jejích členech naleznete na www.czgbc.org

Kontakt pro média

Jakub Velen

j.velen@cpipg.com

+420 770 171 224