CPI Property Group se stala největším akcionářem společnosti Globalworth

CPIPG Média a PR CPI Property Group se stala největším akcionářem společnosti Globalworth
Business zprávy Lucembursko
CPI Property Group se stala největším akcionářem společnosti Globalworth

Dne 4. února 2020 koupila společnost CPI Property Group prostřednictvím obchodníka s cennými papíry 3 680 494 akcií společnosti Globalworth. V důsledku této transakce a dřívějších nákupů nyní CPIPG vlastní celkem 65 250 000 akcií společnosti Globalworth, což odpovídá 29,4 % hlasovacích práv. Skupina CPI Property Group se tak malým rozdílem stala největším akcionářem společnosti Globalworth. Podíl společnosti CPI Property Group nicméně i nadále zůstává pod hranicí 30 %, jejímž dosažením vzniká povinnost podat nabídku na převzetí. S ohledem na svou stávající kapitálovou strukturu a cíle finanční politiky nemá společnost CPI Property Group v současné době v úmyslu svůj podíl ve společnosti Globalworth dále navyšovat.

„Společnost Globalworth je velice kvalitní firma a CPI Property Group si pokládá za čest být jejím největším akcionářem a strategickým investorem,” uvedl Martin Němeček, generální ředitel CPIPG, a dodal: „Se společností Globalworth sdílíme přesvědčení, že vysoce kvalitní kancelářské nemovitosti v regionu střední a východní Evropy budou i nadále podávat velmi dobré výkony.”

Důvody k investici CPI Property Group do společnosti Globalworth

Jsme přesvědčení, že Globalworth disponuje jedním z nejlepších portfolií kancelářských nemovitostí v Polsku a Rumunsku. CPI Property Group si vybudovala silnou pozici předního vlastníka kancelářských prostor v Berlíně, Praze a Varšavě, přičemž cílem skupiny je dále navyšovat podíl kancelářských nemovitostí ve svém celkovém portfoliu.

CPIPG nakupovala podíly ve společnosti Globalworth primárně na otevřeném trhu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Akvizicí společnosti Zakiono Enterprises Limited od Ioannise Papalekase, uskutečněnou 31. ledna 2020, získala skupina CPI Property Group rovněž práva, které jí umožňují ve společnosti Globalworth jmenovat členy představenstva a výborů představenstva.

CPI Property Group podporuje vedení společnosti Globalworth i její provozní strategii. Je si také vědoma, že dlouhodobě dobré výsledky společnosti Globalworth na finančních, dluhopisových a úvěrových trzích jsou odrazem kvality jejího portfolia, lidského potenciálu i způsobu řízení.

Kontakt pro média

Jakub Velen

j.velen@cpipg.com

+420 770 171 224